Ekstensywne zielone dachy to doskonały sposób na zazielenienie nie tylko niezagospodarowanych dachów miejskich bloków, garaży czy innych budynków, ale także forma zdobywającą coraz większą popularność w budownictwie jednorodzinnym. Mają dobry wpływ na środowisko zwiększając powierzchnię biologicznie czynną, są bardzo estetyczne, zmniejszają temperaturę otoczenia i stanowią siedlisko dla wielu gatunków owadów.

Ekstensywne zielone dachy z definicji są zbudowane z dość cienkiej warstwy podłoża, do około 15cm. Dużą zaletą takich nasadzeń jest fakt, że są one bezobsługowe, ale jeśli na ekstensywnym dachu wykiełkują nie planowane tam wcześniej rośliny, z nasion przyniesionych przez wiatr, to całokształt nie zmieni się, a czasami może ulec nawet estetycznej poprawie.

Ekstensywne zielone dachy zbudowane są z kilku warstw, ale przed ich założeniem musimy upewnić się, że konstrukcja stropu wytrzyma dodatkowe obciążenie. Warstwa podłoża, wraz z roślinami i warstwami technicznymi to masa nawet kilkuset kilogramów na metr kwadratowy. To dodatkowe obciążenie i musimy mieć pewnośc, że konstrukcja dachu jest przystosowana do jego utrzymania.

W pierwszej kolejności powierzchni dachu nadajemy odpowiedni spadek, aby woda nie gromadziła się na nim (jeśli dach był płaski). Spadek około 2-5% nadajemy poprzez wylewkę betonową. Ten krok nie jest wymagany, kiedy zazieleniamy dach spadzisty, ale spadek dachu nie może być zbyt duży, aby rośliny wraz z podłożem się z niego nie zsunęły. Na rynku dostępne są jednak systemy przeciwosuwowe, które układać można na dachach o nachyleniu nawet 45 stopni! Następnie na dachu układa się kolejno warstwę izolacji termicznej, przeciwwodnej, przeciwkorzennej oraz drenażowej. Na tak przygotowanych izolacjach możemy ułożyć warstwę podłoża, w którym będą rosły rośliny. Ostatnim krokiem jest siew lub rozłożenie maty roślinnej. Szczególnie ciekawym i wygodnym rozwiązaniem są gotowe maty z nasionami roślin i kłączami rozchodników. Rozkładanie maty jest proste, a efekt niemalże natychmiastowy.

Najpopularniejszymi roślinami na ekstensywne zielone dachy są liczne gatunki niskich rozchodników, np. Sedum album, Sedum acre, Sedum reflexum czy Sedum sexangulare a także trawy oraz mchy. Musza być to rośliny o minimalnych wymaganiach wodnych oraz nie wymagające pielęgnacji.

Sedum album- doskonała roślina na ekstensywne zielone dachy

Sedum album- doskonała roślina na ekstensywne zielone dachy