Home Pielęgnacja ogrodu Czy palenie liści jest zgodne z prawem?

Czy palenie liści jest zgodne z prawem?

by Paula Kliś
Czy palenie liści jest zgodne z prawem?

Większość właścicieli ogródków już zabrała się za jesienne porządki. Wiele osób rozpala ogniska, by w szybki sposób pozbyć się zeschłych liści.
Czy suche liście mogą być palone w ogrodzie bądź na działce w dowolnym czasie? Czy palenie liści w ogrodzie jest regulowane przez prawo? Przeczytaj nasz poradnik!  

Czy palenie liści jest zgodne z prawem? – przepisy dotyczące palenia liściporadyogrodnicze-pl-czy-palenie-lisci-jest-zgodne-z-prawem-palenie-lisci
Przepisy dotyczące palenia ognisk w ogrodach oraz na działkach są niestety bardzo nieprecyzyjne, przez co w głowach ogrodników roi się od wątpliwości. W ustawie o odpadach możemy przeczytać: „Dopuszcza się spalanie zgromadzonych pozostałości roślinnych poza instalacjami i urządzeniami, jeżeli na terenie gmin nie jest prowadzone selektywne zbieranie lub odbieranie odpadów ulegających biodegradacji, a ich spalanie nie narusza odrębnych przepisów”.
Z powyższego zapisu wynika, że palenie liści i pozostałości roślinnych na terenie własnej posesji jest dozwolone. Należy jednak pamiętać, by spalanie nie powodowało nadmiernej ilości dymu i uciążliwego dla sąsiadów zapachu, a także zagrożenia pożarowego.
Jeśli sąsiedzi uznają, że dym jest szkodliwy i utrudnia życie, mogą zażądać zaprzestania takich działań, a nawet skierować sprawę do sądu.
Jeżeli dym przedostaje się na pobliskie ulice i utrudnia kierowcom widoczność przez co zagraża bezpieczeństwu, to sytuacja taka może zakończyć się wizytą straży miejskiej lub policji.

Czy palenie liści jest zgodne z prawem? – przepisy ustalone przez poszczególne gminy
Warto mieć na uwadze, że w niektórych gminach wprowadzono całkowity zakaz palenia ognisk na swoim terenie. Dodatkowo na działkach są własne przepisy, zgodnie z którymi właściciele działek mogą spalać części roślin, które są porażone przez choroby i szkodniki, jednak od 1 maja do 30 września ognisko można rozpalić jedynie w nocy.
Jeśli ktoś zdecyduje się złamać zakaz, może otrzymać karę grzywny.

Czy palenie liści jest zgodne z prawem? – suche liście do okrywania roślin poradyogrodnicze-pl-czy-palenie-lisci-jest-zgodne-z-prawem-liscie
Suche i zdrowe liście warto zatem, biorąc pod uwagę możliwe ograniczenia ich spalania, wykorzystać do ochrony roślin przed mrozem.
Liśćmi warto przykryć byliny wrażliwe na mróz oraz takie, które zostały posadzone jesienią. Pamiętaj by okrywanie roślin przeprowadzić dopiero po pierwszych przymrozkach.
Rośliny cebulowe, wrażliwe na mróz osłania się liśćmi, kiedy ziemia jest już delikatnie zmrożona. Miejsca sadzenia cebul przykryj 2-3 centymetrową warstwą liści.
Suche liście doskonale sprawdzą się także do ściółkowania powierzchni wokół pni zimozielonych krzewów liściastych oraz iglastych. Warstwa ściółki musi mieć przynajmniej 5 centymetrów grubości.

Suche liście na kompost
Liście, które użyłeś do okrycia roślin na zimę, możesz wiosną wykorzystać do kompostu i połączyć je z innymi składnikami.
Pamiętaj jednak, że do kompostu nie dodaje się liści orzecha włoskiego, dębu czy grabu, ani części roślin porażonych przez choroby grzybowe czy szkodniki.

Może przeczytasz jeszcze to?